Bình chọn online Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2022

tltnghi.sct
06/12/22
0
2159 lượt xem

Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ.

Trên cơ sở thực tế hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn, từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia tiến hành lấy ý kiến bình chọn của người tiêu dùng trên trang thông tin landing page chính thức của giải thưởng, Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh”.
(Kết quả này là 1 phần số điểm trong tổng điểm bình chọn)

Thời gian bình chọn từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022

Quý doanh nghiệp bình chọn vui lòng truy cập:

https://forms.gle/a9EGE3gnPEyQTvGH7