CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẢI THƯỞNG

Nơi quy tụ những Thương hiệu mang trong mình giấc mơ tiên phong

Nơi chia sẻ,  gặp gỡ, kết nối giữa các
doanh nghiệp

Nơi tạo động lực cho các thế hệ tiếp bước trên hành trình kế thừa bản sắc

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN

Việc tổ chức bình chọn Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện công khai minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Một doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình chọn một sản phẩm; nhóm sản phẩm; hàng hóa, dịch vụ đạt các tiêu chí đề ra sẽ được trao giải Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp tham gia bình chọn sẽ được Hội đồng bình chọn xem xét, chấm điểm và đồng thời cũng lấy ý kiến bình chọn của người tiêu dùng. Những thương hiệu sản phẩm được Hội đồng bình chọn chấm đạt 70% trên tổng số điểm sẽ được báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng thông qua để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, công nhận. 

Thành viên Hội đồng bình chọn là các chuyên gia có uy tín về xây dựng thương hiệu. Tiêu chí chấm điểm các thương hiệu sản phẩm tham gia bình chọn dựa trên : Tính tuân thủ; sự phát triển; tính sáng tạo; đầu tư cho thương hiệu và quản trị thương hiệu; chất lượng và an toàn của sản phẩm/dịch vụ; trách nhiệm với cộng đồng

DOANH NGHIỆP NỔI BẬT