Các điểm mới nổi bật của Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh 2023 – Đổi mới & Bền vững

tltnghi.sct
10/10/23
0
135 lượt xem

Cùng chủ đề Đổi mới & Bền vũng, Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh 2023 cũng có những đổi mới nổi bật, hứa hẹn mở rộng sân chơi cho các thương hiệu và nhấn mạnh sự tham gia của người tiêu dùng trong giải thưởng:

Thực hiện khảo sát diện rộng với 1000 người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá các thương hiệu thuộc ngành hàng B2C tham gia.

Mở rộng thêm 5 hạng mục giải thưởng mới, để các thương hiệu có thể tự tin tham gia với thế mạnh của mình.

Tăng cường các hoạt động tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp tham gia bao gồm: Cộng đồng chuyên gia thương hiệu, Cẩm nang sử dụng thương hiệu, Các hoạt động đồng hành quảng bá thương hiệu đạt giải, v.v.

Đăng ký tham gia ngay từ 22/09/2023 đến 30/11/2023 tại: https://thuonghieuvangtphcm.vn/dang-ky/