Lễ Phát động Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh 2023”

tltnghi.sct
11/09/23
0
219 lượt xem

Sở Công Thương phối hợp Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức Tọa đàm Thương hiệu Vàng và Lễ Phát động Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023, nội dung chi tiết như sau:

– Thời gian: 08:30 – 11:30 ngày 22 tháng 9 năm 2023 (thứ Sáu).

– Địa điểm: Hội trường Tạp chí Kinh tế Sài Gòn – 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Chủ trì: Sở Công Thương & Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

– Chương trình:

+ Phát động Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023.

+ Tọa đàm Thương hiệu Vàng “Xây dựng Thương hiệu bền vững: Từ ý tưởng đến thực tế”.

+ Tọa đàm Thương hiệu Vàng “Tạo làn sóng Thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh vươn ra thế giới”.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành nghề, Doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí.

Quý đại biểu quan tâm đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 20 tháng 9 năm 2023, theo link: https://forms.gle/PnyRn7KgNUAP4DRP8 hoặc sử dụng QR code bên dưới.